आइतवार, फाल्गुन ६, २०८०

सेकुरिटि गार्ड ( विवरण )

PhotoStaff NameDesignationContact No.
Mr. Keshav Khanal Commander
(Security G.)
9867401314
Mr. Chhabilal B.K.Security Gaurd9847570441
Mr. Min Bd. AdhikariSecurity Gaurd9847108029
सेकुरिटि गार्ड (कमान्डर)बाट गरिएको समय समायोजन तालिका
समय समायोजन (पहिलो चरण)समय समायोजन (दोस्रो चरण)समय समायोजन ( तेस्रो चरण)
बिहान ८ बजे – साझ ४ बजेसाझ ४ बजे – राती १२ बजेराती १२ बजे –बिहान ८ बजे
(८ घण्टा)(८ घण्टा)(८ घण्टा)
प्रतेक दिन सबै गार्डको डिउटी क्रम सहित हेरफेरप्रतेक दिन सबै गार्डको डिउटी क्रम सहित हेरफेरप्रतेक दिन गार्डको डिउटी क्रम सहित हेरफेर

कार्यालय सहयोगी ( विवरण )

PhotoStaff NameDesignationContact No.
Mr.  Bhoj Bd. MallaOffice Assistant9847530550
Mrs. Radha BhusalOffice Assistant9847268754

कार्यालय सहयोगीको समय समायोजन तालिका

समय समायोजन तालिका
बिहान ९ बजे बेलुका ५ बजे
घण्टा
प्रतेक दिन

फिल्ड सहयोगी ( विवरण )

PhotoStaff NameDesignationContact No.
Mr. Jedu Lal BhusalField Helper9867878577
Mrs. Kamala KhanalField Helper9847491168
Mrs. Rupa BhusalField Helper9847312459

फिल्ड सहयोगीको समय समायोजन तालिका

समय समायोजन तालिका
बिहान ९ बजे बेलुका ५ बजे
घण्टा
प्रतेक दिन