बिहिबार, जेष्ठ ३१, २०८१

माथिको फारम Download गर्नुहोस र फारम भरेर Scan गरेर Upload गर्नुहोस ...( अनिबार्य भरेर फोटो Upload गर्नुहोस )
Upload the form
Field is required!
नाम लेख्नुहोस
Your First Name
Field is required!
थर लेख्नुहोस
Your Last Name
Field is required!
ठेगाना लेखुहोस
Your Address
Field is required!
फोन नम्बर लेख्नुहोस
Your Phone number
Field is required!
Email Address
Your E-mail Address
Field is required!
School Name
Your School Name
Field is required!
Interested Program
 • - select a option - (कोर्स छान्नुहोस् )
 • Diploma In Agriculture (Plant Science)
 • Diploma In Agriculture (Animal Science)
- select a option - (कोर्स छान्नुहोस् )
Field is required!
SEE Grade
Your S.E.E. grade
Field is required!
Math Grade
Your Math grade
Field is required!
English Grade
Your English Grade
Field is required!
Science Grade
Your Science Grade
Field is required!
In case of SLC, Type Your Percentage
In case of SLC, Type Your Percentage
Field is required!
तपाइको S.E.E / SLC वा S.L.C को सट्रीफिकेटको Scanned Copy राख्नुहोस...(कुनै एक को )
Upload your Certificate...
Field is required!
Passport Size को फोटो राख्नुहोस
Upload your Photo..
Field is required!
नागरिकता वा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि राख्नुहोस
Upload the Photo
Field is required!
कार्यालय प्रमुखलाई निबेदन लेखेर फोटो Upload गर्नुहोस्
Upload the Photo
Field is required!
स्कुलले दिएको प्रमाण पत्र (Character Certificate) Upload गर्नुहोस ...
Upload your documents...
Field is required!
अन्य कागजात (यदि पेश गर्नु पर्ने भएमा) upload गर्नुहोस
Upload the document
Field is required!
आर्जन खाता ३०५०१००००६०१३००१ रा.वा.वैक मा पैसा रु. ८०० डिपोजिट गर्नुहोला र भौचरको प्रतिलिपी Scan गरेर राख्नुहोस ..उक्त रसिद शिक्षालय खुल्दा अनिबार्य भर्ना साखामा बुजाऊनु पर्ने हुनाले सुरकछित राख्नु होला... हराएमा पुन रकम भुक्तानी गरेर रसिद जम्मा गर्नु पर्नेछ
Upload the Photo
Field is required!
आभिभाबकको नाम लेख्नुहोस्
Your Parents Name
Field is required!

NOTE:

 • फारम भर्ने मिति २०७८/०४/३० देखि २०७८/०५/१८साँझ ५ बजे सम्म
 • फारम शुल्क रु. ८०० तल उल्लेखित बैंक अथवा e-sewa मार्फत जम्मा गरि सोको भौचरको फोटो scan गरि माथि उल्लेखित Bank Voucherमा अपलोड गर्न अनुरोध गरिन्छ
 • E-sewa मार्फत रकम बुजाऊन चाहेमा निम्न सम्पर्क मान्छे को खातामा राखेर फोन गरेर जानकारी गराउनु होला ( ९८४७१८१५७४ )
  • E-sewa को मार्फत Subash Neupane को आईडी नम्बर 9847181574 मा ८०० राखेर Screenshot Upload गर्ने
 • बैंकमा जम्मा गर्दा निम्न खातामा रकम जम्मा गर्नुहोलाBank Detail
  • Bank Name: Rastriya Banijya Bank
  • A/c No. : 3050100006013001
  • Account Type : आर्जन खाता
  • A/c Name : Agroforestry Polytechnic Institute
  • Branch: Sandikharkha
 • फारम भरिसके पछि अनिबार्य रूपमा सुबाश न्यौपाने सर लाई फारम भरेको जानकारी अबस्य गराउनु होला….. फोन न : 9847181574