आइतवार, फाल्गुन ६, २०८०

एग्रो फरेस्ट्री बहुप्राबिधिक शिक्षालयमा वर्ष (२०७८/७९) मा भर्ना खुल्यो

भर्ना खुल्यो !भर्ना खुल्यो !! भर्ना खुल्यो !!!

SLC/SEE/TSLC/ pre-diploma तह उत्तीर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुकोलागी शैक्षिक सत्र २०७८/७९ मा डिप्लोमा तह अध्यनको लागि यस “एग्रो फरेस्ट्री बहुप्राबिधिक शिक्षालय” मा भर्ना खुलेको जानकारी गराउँदछौं। भर्ना आवेदन फाराम ” शिक्षालयमा उपस्थित भई” वा शिक्षालयमा उपस्थित हुन नसकेको खण्डमा “शिक्षालयको वेबसाइट https://afpi.edu.np/ मा गएर भर्न सक्नुहुनेछ। अध्यापन हुने विषयहरू:

Diploma in Agriculture “Plant science” _”बाली विज्ञान”

Diploma in Agriculture “Animal science”_”पशु विज्ञान”

शिक्षालय काे वेबसाइट https://afpi.edu.np मा गई आफूले भर्न चाहेको भर्ना सूची छनौट गरी तोकिएका सम्पूर्ण विवरण अनलाइन मार्फत भर्न सक्नुहुनेछ। थप सूचना तथा जानकारीको लागि निम्न फोन नम्बर मा संपर्क गर्न सक्नुहुनेछ

९८५७०६६८७१ डा.राजु भुसाल(शिक्षालय प्रमुख)

९८५७०२०५९० श्री तेज प्रताप दुबे (उप _प्रमुख)

९८५७०८६५७४ श्री सुभाष न्यौपाने(पाठ्यक्रम संयोजक,बाली विज्ञान)

९८६७२०८४५७ डा. सुबास बेल्बासे (पाठ्यक्रम संयोजक, पशु विज्ञान)

९८५७०६६७४५ श्री उमेश के. सी (परीक्षा साखा)

एग्रो फरेस्ट्री बहुप्राबिधिक शिक्षालयको website: www.afpi.edu.np मा गएर Online formभर्ने तरिका:

१ . पहिला www. afpi.edu.np मा जाने

२. आफुले कुन कोटामा भर्ना चाहेको हो छान्ने र online form भर्ने र Submit गर्ने


३. फारम Submit गरेपछि Subash Neupane सरलाई 9847181574 मा फोन गरेर जानकारी गराउने


Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published.